O szkole

Od września 2003 roku na terenie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” funkcjonuje niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego dyrektorem jest Dorota Myślińska.

Uczniami liceum jest młodzież z niepełnosprawnością ruchową i innymi rodzajami niepełnosprawności, posiadająca orzeczenie do kształcenia specjalnego w liceum ogólnokształcącym.

Licealiści mają zapewnioną:

  • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistyczną pomoc
  • indywidualne podejście do ucznia
  • warunki organizacyjne, metody i formy pracy dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia
  • przyjazną, bezstresową atmosferę w kilkuosobowych klasach

Budynek liceum całkowicie przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

dsc_0042 dsc_0040