Program profilaktyczny

Program profilaktyczny

Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

w Warszawie

Celem programu profilaktycznego realizowanego w naszym Liceum jest:

  • Wdrażanie do przestrzegania norm zachowań dotyczących kultury osobistej, w tym eliminowanie zachowań agresywnych i stosowania przemocy.
  • Pogłębianie wiedzy o współczesnych zagrożeniach cywilizacyjnych.
  • Wykształcenie właściwej postawy wobec problemu uzależnień.
  • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia (w tym konieczności stałego usprawniania funkcji ruchowych).
  • Nauka budowanie realnej wizji swojej przyszłości w kontekście własnej niepełnosprawności.