Pracownicy

Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącege TPD

Dyrektor szkoły – mgr Dorota Myślińska

 • język polski – mgr Maria Oziemblewska, mgr Joanna Wiland-Skorupka, mgr Anna Winiarczyk-Lis
 • język angielski – mgr Justyna Dąbska, mgr Joanna Wiland-Skorupka
 • język rosyjski – mgr Katarzyna Grejcz
 • historia – dr Magdalena Loska
 • wiedza o społeczeństwie – dr Magdalena Loska
 • wiedza o kulturze – mgr Zofia Grzelak
 • matematyka – mgr Mirosław Bednarski, mgr Grażyna Olczyk,
  mgr Jolanta Kozłowska
 • biologia – mgr Jolanta Kozłowska
 • geografia – mgr Dorota Zembowicz
 • fizyka – mgr Grażyna Olczyk
 • chemia – mgr Elwira Rolke
 • informatyka – mgr Mirosław Bednarski
 • podstawy przedsiębiorczości – mgr Agnieszka Karpińska-Niziuk
 • edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Bartosz Olkowski
 • religia – mgr Halina Kipa
 • etyka – mgr Barbara Jędrzejewska-Rudak
 • wychowanie do życia w rodzinie – mgr Monika Haber
 • doradztwo zawodowe – mgr Małgorzata Winiarska
 • zajecia rewalidacyjne – mgr Mirosław Bednarski, mgr Justyna Dąbska, mgr Bogumiła Gierasimczyk, mgr Zofia Grzelak, mgr Anna Kowalczyk, dr Magdalena Loska, mgr Grażyna Olczyk, mgr Władysław Stanek, mgr Joanna Wiland-Skorupka, mgr Anna Winiarczyk-Lis

Koordynator do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej: dr Magdalena Loska
Sekretarz szkoły: mgr Elżbieta Handziuk