Numer konta

Specjalne Liceum Ogólnokształcące
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa
NIP 952-19-31-912

NR KONTA:   11 1240 1095 1111 0010 0138 4537