Dziesięciolecie

10 lat minęło –

Jak żyć, spytał mnie w liście ktoś…

Wisława Szymborska

Dnia 6 czerwca 2014 roku odbyła się w naszej szkole wyjątkowa uroczystość – obchodziliśmy dziesięciolecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego TPD.

W obchodach udział wzięli Prezes Zarządu Głównego TPD Wiesław Kołak wraz z panią dyrektor Barbarą Głowacką, przedstawiciele wszystkich placówek Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki “Helenów”, a także cała społeczność szkolna – nauczyciele, inni pracownicy i uczniowie – oraz absolwenci wraz z rodzicami. Przez dziesięć lat jej istnienia naszą szkołę ukończyło pięćdziesięcioro sześcioro młodych ludzi, z których dwadzieścioro pięcioro przybyło, aby świętować ten ważny jubileusz.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uhonorowało panią dyrektor Dorotę Myślińską Medalem Im. Dr. Henryka Jordana, a osoby, które pracowały w Liceum od pierwszego roku jego istnienia otrzymały nagrody dyrektora.

 

W trakcie uroczystości zaproszeni goście mogli zobaczyć prezentację na temat historii szkoły, wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez społeczność szkolną oraz podziwiać twórczość artystyczną byłych uczniów Liceum.

Szczególne podziękowania zostały też złożone instytucjom, które wspierały naszą szkołę przez dziesięć lat.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem i wspomnieniami.