Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wieloprofilową rehabilitację - funkcjonalną i społeczną
w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
Projekt dofinansowany ze środków PFRON w latach 01.04.2021-31.03.2024.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi oraz do kontaktu w sprawie projektu

14.01.2022 -  Informacja o zajęciach w czasie ferii

03.01.2022:- Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej

01.09.2021 - Rozpoczęcie realizacji projektu na okres 09.2021 - 03.2022

09.08.2021 - Informacje o rekrutacji beneficjentów  do projektu

09.08.2021 - Informacje o rekrutacji terapeutów do projektu

09.08.2021 - Informacje o rekrutacji asystentów do projektu

06.04.2021 - Rozpoczęcie projektu

07.06.2021 - Realizacja projektu w wakacje


CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"