Do klas o profilu:
· pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
· pracownik pomocniczy gastronomii
Rozpoczynamy spotkania rekrutacyjne
dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
na rok szkolny 2021/2022
Prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny: 695 731 564
mail: sbs@helenow.pl

Zapraszamy.
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA TPD "HELENÓW"
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"