Konstruktywne wsparcie osoby niepełnosprawnej w czasie i po pandemii

Projekt finansowany ze środków PFRON
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" zaprasza Rodziców i Opiekunów osób niepełnosprawnych na darmowe warsztaty online, podczas których poruszymy zagadnienia związane z działaniami, jakie możemy podjąć, aby:
-  organizować czas w interesujący oraz twórczy sposób,
-  pomagać w osiąganiu jak największej samodzielności w życiu codziennym,
-  motywować do podejmowania nowych wyzwań i zadań sprzyjających rozwijaniu poczucia wiary we własne możliwości,
-  wydobywać potencjał osoby niepełnosprawnej na różnych etapach życia.


Termin 15.03.2021 (poniedziałek) godz. 17:30 - 19:00

Dodatkowe informacje:
Zajęcia są realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków PFRON "Specjalistyczne wsparcie otoczenia osoby niepełnosprawnej - przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa realizowane przez Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”


Beneficjentami warsztatów mogą być osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, tj. rodzice, opiekunowie.
Zapisy można składać do 14.03.2021 wyłącznie poprzez formularz (wystarczy kliknąć link poniżej i uzupełnić)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"