Powrót do zajęć stacjonarnych

W poniedziałek, 18 stycznia szkoła powraca do stacjonarnego trybu nauczania. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z wytycznymi MEN.

Rodziców i opiekunów uczniów, korzystających z opieki SOW lub PPS, prosimy
o zawiadomienie tych placówek o powrocie podopiecznego.

Każdy uczeń powinien dostarczyć zestaw dokumentów procedury bezpieczeństwa organizacji zajęć stacjonarnych  obowiązującej od dnia 30 listopada 2020 r.
Druki dokumentów będą dostępne również na terenie szkoły.

Dyrektor                                                                                                                              dr Magdalena Loska

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program ?Opieka wytchnieniowa? ? edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin
lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy
w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Poniżej link do Programu i Karty zgłoszeniowej  uczestnika:

https://www.gov.pl/attachment/fe087f71-69e7-4d15-af82-91898e2d4807

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021

Zmiany w organizacji roku szkolnego

W związku ze trudną sytuacją epidemiologiczną MENiN ogłosiło zmianę terminu ferii zimowych. Podjęta decyzja, skutkuje zmianami w organizacji roku szkolnego.

Planowane na 4 i 5 stycznia dni dyrektorskie wypadają teraz w trakcie ferii. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, żeby dni dyrektorskie przenieść na 21 i 22 grudnia (dni te będą wolne od zajęć dydaktycznych).

Zaplanowany termin zakończenia I okresu również wypada w czasie ferii zimowych. Dbając o równomierne rozłożenie czasu nauki w obu okresach Rada Pedagogiczna postanowiła, że I okres będzie się kończył w ostatni piątek stycznia (29.01.21).

Na ten dzień przeniesione też zostało zebranie rodziców podsumowujące pracę uczniów w I okresie.

Dyrektor szkoły                                                                                                                  dr Magdalena Loska

Procedura bezpieczeństwa organizacji zajęć stacjonarnych obowiązująca od dnia 30 listopada 2020 r.

Poniżej dokumenty, z którymi należy się zapoznać, wypełnić i złożyć przywożąc ucznia na zajęcia stacjonarne, wznowione od dnia 30 listopada 2020 roku. Druki dokumentów będą dostępne również na terenie szkoły.

 

Powrót do zajęć stacjonarnych

W poniedziałek, 30 listopada szkoła powraca do stacjonarnego trybu nauczania. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji.

Rodziców i opiekunów uczniów, korzystających z opieki SOW lub PPS, prosimy
o zawiadomienie tych placówek o powrocie podopiecznego.

Dyrektor                                                                                                                              dr Magdalena Loska

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach pilotażowej akcji m.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu.

Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o.

Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło ?Wawa Taxi bez barier?

Kto może korzystać z usług?

Z przejazdów taksówkami będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami:

  • posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
  • posiadający ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej
  • oraz osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach
  • posiadający ważne orzeczenie równoznaczne do orzeczeń wymienionych powyżej

Opłaty za przejazd i warunki realizacji

Kursy będą realizowane w godzinach 6:00 – 23:00 w dni powszednie oraz w niedziele
i święta z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zryczałtowana opłata za kurs wyniesie 15 zł za przejazd w jedną stronę maksymalnie do 30 km na terenie Warszawy oraz do 20 km od granic miasta ? pokrywamy pozostałą kwotę za przejechane kilometry. W przypadku kursu powyżej 30 km na terenie miasta oraz 20 km od jego granic, za każdy kolejny przejechany kilometr opłatę poniesie osoba korzystająca
z przejazdu – według stawek taryfowych operatora.

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie Warszawa19115 (Usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych) oraz na stronie politykaspoleczna.um.warszawa.pl (Taksówki dla osób
z niepełnosprawnościami).