Wyprawka szkolna – dofinansowanie

Aby skorzystać z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2023/2024 rodzice powinni złożyć w szkole wnioski o udzielenie pomocy finansowej w nieprzekraczalnym terminie do 7 września br.

Uczniom liceum posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (szczegóły we wniosku) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Wniosek do pobrania: wzór wniosku wraz z instrukcją

Informacje dotyczące programu: wyprawka-szkolna