Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą niepubliczną dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze niepełnosprawnością sprzężoną, w szczególności z dysfunkcjami narządu ruchu.

Działa od 1.09.2013 roku jako jednostka organizacyjna Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD ?Helenów?, przy ulicy Hafciarskiej 80/86 w Warszawie.

Szkoła w swej funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej wspierana jest przez jednostki organizacyjne Centrum, w szczególności Specjalny Ośrodek Wychowawczy zapewniający miejsca w internacie, Pozaszkolną Placówkę Specjalistyczną organizującą zajęcia świetlicowe oraz Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, gdzie odbywa się wielospecjalistyczne usprawnianie.

Placówka realizuje zadania w zakresie całościowego usprawniania zmierzając do ogólnego rozwoju oraz poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę z   niepełnosprawnością czynnego i samodzielnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości, poprzez prowadzenie zajęć w specjalnie przygotowanych pracowniach i  ogrodzie szkoleniowym.

Kontakt:

tel. 22 812-60-45 (sekretariat), 22 615 26 69

e-mail: spdp@helenow.pl