CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"
19.01.2022 Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD „Helenów” zaszczycił swoją obecnością minister Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Podczas odwiedzin zapoznał się z funkcjonowaniem placówki, spotkał się z wychowankami. Nie zabrakło rozmów przy stole gdzie w obecności dyrektora Zbigniewa Drzewieckiego, prezesa TPD Wiesława Kołaka, dyrektorów poszczególnych placówek znajdujących się na terenie  CREiO oraz byłego wychowanka Helenowa a jednocześnie przyjaciela pana ministra Tomasza Wieczerzaka poruszono wiele kwestii.

Tematem przewodnim rozmów  była poprawa funkcjonowania podopiecznych przebywających w placówce. Dyskutowano również o wizji przyszłości osób niepełnosprawnych, trudności i wyzwań z jakimi się borykają po ukończeniu edukacji, problemami na rynku pracy, uzyskaniem przez nich zatrudnienia.

Wizyta była bardzo owocna i mamy nadzieję nieostatnia.
Data publikacji 19.01.2022
Data publikacji 20.12.2021
1922 - 2022
STULECIE „HELENOWA”

w programie obchodów:
seminarium / spartakiada specjalna / dzień dziecka / dzień nauczyciela


czytaj więcej  >>>>
Data publikacji 15.03.2022
Data publikacji 04.04.2022
W Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”  w dniu 1 kwietnia br. odbyło się seminarium pn. „Helenów”  Wczoraj, Dziś, Jutro - inaugurujące obchody 100-lecia tej zasłużonej placówki.

Po powitaniu uczestników i gości przez prezesa ZG TPD Wiesław Kołaka i dyrektora Centrum Zbigniewa Drzewieckiego przystąpiono do realizacji programu seminarium.

W pierwszej części został przedstawiony rys historyczny „Helenowa” od chwili jego powstania: okres drugiej wojny światowej, okupacja i całkowite zniszczenie placówki, następnie wysiłki grupy zasłużonych osób, dzięki którym w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku można było przystąpić do jej odbudowy i dynamicznego rozwoju.
Czytaj cały tekst  >>>
Data publikacji 23.04.2022
   Dzień 18 maja to ważny moment dla całej helenowskiej społeczności, po raz pierwszy odbyła się Spartakiada Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością, która jest kontynuacją corocznych obchodów Dnia Sportu i Hipoterapii. Tego roku jak i w latach poprzednich głównym organizatorem był NRZOZ. Była to jedna z wielu imprez podczas, których świętujemy stulecie powstania Centrum.

Brali w niej udział uczniowie naszych szkół oraz goście z zaprzyjaźnionych placówek. Uczestnicy kształtowali umiejętność gry fair play rywalizując  w wielu dyscyplinach sportowych.  W tym miejscu kierujemy szczególne podziękowania dla terapeutów NRZOZ,  wolontariuszy - studentów warszawskiego AWF oraz wszystkich osób zaangażowanych   w przeprowadzeniu zawodów sportowych i rekreacyjnych. Wśród licznych gości podczas Spartakiady była kadra pedagogiczna Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Imprezę uświetniła wizyta Pierwszej Damy Pani Agaty Kornhauser-Dudy, która na zakończenie imprezy udekorowała medalami i wręczyła dyplomy wszystkim zwycięzcom.
   
Podziwialiśmy ducha walki zawodników, za co im bardzo dziękujemy!.
Data publikacji 24.05.2022
18 maja b.r. miała miejsce podniosła uroczystość nadania sztandaru Centrum Rehabilitacji i Opieki TPD “Helenów”. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pan Wiesław Kołak przekazał sztandar na ręce Pana Dyrektora Centrum, Zbigniewa Drzewieckiego. Sztandar został poświęcony  przez księdza proboszcza Grzegorza Sławińskiego.
Było to ważne wydarzenie w tegorocznych obchodach 100 lecia Helenowa.
Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą Komisarza Andrzeja Madeja.

Data publikacji 24.05.2022