Wieloprofilowa rehabilitacja - funkcjonalna i społeczna osób
niepełnosprawnych
w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.
Projekt dofinansowany ze środków PFRON w latach 04.2016 - 03.2018
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi oraz do kontaktu w sprawie projektu:

Informacja o projekcie

Ogłoszenie o naborze terapeutów

Ogłoszenie o naborze asystentów

Kryteria rekrutacji beneficjentów

Harmonogram projektu

Informacja o rekrutacji do projektu


Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na uczestnictwo w projekcie

CV asystenta

CV terapeuty

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"