Inspektor Ochrony Danych Osobowych Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
Ernest Ziemiński
e-mail: iod.creio@edukompetencje.pl
Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.
podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
Art. 8 - 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” z dnia 28.08.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.
Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"