Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wieloprofilową rehabilitację - funkcjonalną i społeczną
w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
Projekt dofinansowany ze środków PFRON w latach IV 2018- III 2021 na podstawie umowy nr ZZB/000463/BF/D z dnia 27.12.2017 r.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi oraz do kontaktu w sprawie projektu:

Informacja o projekcie

Ogłoszenie o naborze terapeutów

Ogłoszenie o naborze asystentów

Informacja o rekrutacji do projektu

Harmonogram projektu
Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na uczestnictwo w projekcie

CV asystenta

CV terapeuty

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE:
Projekt 04.2018
Projekt 09.2017
Projekt 04.2017
Projekt 09.2016
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"