Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wieloprofilową rehabilitację - funkcjonalną i społeczną
w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
Projekt dofinansowany ze środków PFRON w latach 01.04.2021-31.03.2024.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi oraz do kontaktu w sprawie projektu

01.09.2023 - Rozpoczęcie realizacji projektu na okres 09.2023 - 03.2024

21.08.2023 - Informacje o rekrutacji beneficjentów

21.08.2023 - Informacje o rekrutacji terapeutów

21.08.2023 - Informacje o rekrutacji asystentów

21.08.2023 - Rekrutacja uzupełniająca do projektu

23.06.2023 - Wakacyjna przerwa w realizacji projektu

01.04.2023 - Rozpoczęcie projektu

20.03.2023 - Informacje o rekrutacji beneficjentów

20.03.2023 - Informacje o rekrutacji terapeutów

20.03.2023 - Informacje o rekrutacji asystentówCENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"