W skład Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" wchodzą:
Specjalny Ośrodek Wychowawczy TPD "Helenów" , Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna TPD,   Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Szkół  Specjalnych nr 95, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TPD, Klub Absolwenta, Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju oraz Przedszkole Specjalne TPD im. Lady Sue Ryder.
Wszystkie placówki  Centrum współpracują ze sobą w zakresie:

- kształcenia specjalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi
- rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego (Mózgowym Porażeniem Dziecięcym)
- edukacji dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym i w  Pozaszkolnej Placówce  Specjalistycznej
- diagnozy i terapii dzieci (z różnymi zaburzeniami) z Warszawy i całej Polski przyjmowanych w Pracowni Profilaktyki   i Wspomagania Rozwoju
- kształcenia specjalistycznego terapeutów w ramach wielu kursów doskonalących i certyfikacyjnych
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"