Szukaj na stronach www.helenow.pl:


  • SPONSORZY
 
Tomasz Arciszewski’s Appeal
international fundraising for biofeedback therapy equipment

You can support pupils from “Helenów”
Serdecznie dziękuję wszystkim ludziom o dobrym sercu, którzy wspierają naszą działalność.  Zebrane środki przeznaczamy na rehabilitację ,modernizację oraz doposażenie bazy placówki. Liczymy na Państwa dalsze wsparcie
Dyrektor Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki
TPD „Helenów”
Zbigniew Drzewiecki

POBIERZ  PROGRAM DO ROZLICZENIA PIT 2022
LUB ROZLICZ ONLINE
Program e-pity by e-file
UWAGA! Nie ma możliwości: swobodnego wyboru OPP w programie i przekazania 1,5% podatku dowolnej organizacji pożytku publicznego.
Data publikacji 16.12.2022
Jak co roku w CREiO TPD "Helenów" uroczyście obchodzono 11 Listopada. Uroczystość przygotowło  LO TPD wg scenariusza  Pani dyrektor LO M. Loska, który obejmował:

• Prezentację poświęcona symbolom narodowym
  i historii hymnu narodowego
• Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego przez
  uczniów wszystkich placówek działających na terenie
  CREiO TPD „Helenów”
• Wręczanie odznaczeń: Medalu Komisji Edukacji
   Narodowej p. Z. Drzewieckiemu oraz odznaczeń TPD
   kolejnej grupie pracowników Centrum

Wśród zaproszonych gości miedzy innymi byli:
I wicekurator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Pani Dorota Skrzypek, Wiceburmistrz dzielnicy Warszawa-Wawer Pan Leszek Baraniewski, Prezes ZG TPD
Pan Wiesław Kołak.
Data publikacji 15.11.2022
Społeczność CREiO TPD "Helenów" włączyła się w świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania  niepodległości poprzez wspólne z innymi placówkami oświatowymi w Polsce, odśpiewanie
MAZURKA DĄBROWSKIEGO
Data publikacji 10.11.2022
Data publikacji 09.11.2022
Jesień na dobre zabrała się za helenowską przyrodę.
I choć jesienne malarstowo jest piękne i kolorowe to bardzo krótkotrwałe, a opadające w olbrzymich ilościach liście są dużym problemem dla helenowskiej społeczności.

Tak, jak w roku ubiegłym odwiedzili nas pracownicy Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer. Pomogli nam opanować jesienny kryzys porządkując teren hipoterapii i wioski indiańskiej.

Po raz kolejny BRADZO DZIĘKUJEMY za bezcenną dla nas pomoc!!!
             Serdecznie dziękuję
     dzieciom i młodzieży z Legnicy za nominację  
                do najpiękniejszego z odznaczeń
        ORDERU UŚMIECHU. 
Dziękuję podopiecznym i pracownikom  "Helenowa”,           
                 władzom i przedstawicielom
  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z całego kraju
               za kibicowanie tej inicjatywie,
    a także wszystkim pozostałym przyjaciołom
      za  gratulacje, powinszowania i prezenty
na okoliczność tego wyjątkowego w moim życiu  
                             wydarzenia.

        Kawaler Orderu Uśmiechu Zbigniew Drzewiecki
Data publikacji 24.10.2022
Specjalny Ośrodek Wychowawczy szuka pracownika!

1. NA STANOWISKU WYCHOWAWCY
z dziećmi i/lub młodzieżą z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w  placówce oświatowo-wychowawczej.

Wymagania:
- wykształcenie pedagogiczne z oligofrenopedagogiką i pedagogiką terapeutyczną
- kreatywność i zaangażowanie
- otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych
- mile widziane doświadczenie w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi

2. NA STANOWISKU PSYCHOLOGA
z dziećmi i/lub młodzieżą z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w  placówce oświatowo-wychowawczej.

Wymagania:
- wykształcenie psychologiczne
- kreatywność i zaangażowanie
- otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych
- mile widziane przygotowanie pedagogiczne
- mile widziane doświadczenie w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi

Kontakt:
Arkadiusz Gawiński 22812-55-11 wew.101
a.gawinski@helenow.pl
Dnia 12 października br. odbyła się uroczystość nadania Orderu Uśmiechu Dyrektorowi Centrum, Panu Zbigniewowi Drzewieckiemu.
Przedstawicielom Kapituły Orderu, Panu Markowi Michalakowi - Kanclerzowi i Pani Magdalenie Maciak w ceremonii asystowały dzieci i młodzież z Oddziału TPD w Legnicy, które mogą chlubić się, że to na ich wniosek dokonano rzeczonego odznaczenia.

W uroczystościach poza dziećmi i młodzieżą wzięli udział przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, lokalnych władz samorządowych, przedstawiciele placówek edukacyjnych oraz grono przyjaciół i sponsorów „Helenowa”, a tym samym przyjaciół samego Dyrektora.
Data publikacji 17.10.2022
Data publikacji 17.10.2022
Dnia 13 października br. z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, powszechnie określanych jako Dzień Nauczyciela w trakcie uroczystości ślubowania pierwszoklasistów helenowskiego liceum doszło do nadania odznaczeń kierownictwu i pracownikom „Helenowa”. Odznaczenie państwowe, tj. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: Pan Zbigniew Drzewiecki - dyrektor Centrum, Pan Arkadiusz Gawiński - dyrektor SOW-u i Pani Magdalena Loska - dyrektorka LO i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Pan Aleksander Kornatowski - dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz grono pracownicze „Helenowa” otrzymało odznaczenia tepedowskie z Przyjacielem Dziecka na czele. Tak liczne odznaczenia przypadły jako podsumowanie roku obchodów jubileuszu 100-lecia placówki.
Po uroczystości ślubowania pierwszoklasistów i po dokonaniu odznaczeń doszło do odsłonięcia tablicy ufundowanej przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ku pamięci Pana Bohdana Tracewskiego, zasłużonego pedagoga, działacza TPD oraz przyjaciela „Helenowa”. Tablica zawisła przy drzwiach wejściowych do budynku helenowskiego liceum. Odznaczeń państwowych i odsłonięcia tablicy dokonał Pan Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda mazowiecki.
Data publikacji 01.06.2022
Data publikacji 31.10.2021
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"